Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Vergunning windmolenpark ‘Boneffe’ geschorst door Raad van State

Vergunning windmolenpark ‘Boneffe’ geschorst door Raad van State

Dirk De Keuster
/ Categories: Ruimtelijke ordening

Het geplande project in Boneffe bestaat uit 9 windturbines en is een van de vele projecten van Eneco Wind Belgium. Deze laatste vermeldt op haar website dat grote zorg is besteed aan de inplanting van het park en het respect voor de omgeving, inclusief het vogelbestand.

Niettemin vorderden verzoekers in vermelde zaak, een particulier en een vzw met een natuurbeschermend doel, bij de Raad van State de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de vergunning voor dit windmolenpark. De werken voor dit park stonden, aldus opnieuw de website van Eneco Wind Belgium, gepland voor de periode van augustus tot december 2020.

De Raad van State oordeelde dat, gezien de noodzakelijke stillegging van de werken tijdens de periode waarin het vogelbestand extra kwetsbaar, de totale duur van de in het project inbegrepen werken aan het wegennet meer dan 12 maanden bedraagt. De vergunning, zo oordeelt de Raad, geeft aan dat de wegenwerken in het project niet langer duren dan 12 maanden, maar legt ook de verplichting op aan de vergunde om een periode van stilstand te respecteren. Op deze wijze kan de partij die de vergunning ontvangt, niet handelen volgens de erin bepaalde omstandigheden : « l’acte attaqué impose, à titre de « condition relative au chantier », que les modifications temporaires de voirie n’excèdent pas douze mois mais, au vu de ce qui est exposé dans l’acte attaqué et dans l’étude d’incidences, celle-ci ne saurait être respectée ». De wijzigingswerken aan het wegennet duren bijgevolg langer dan 12 maanden en vereisen een voorafgaande goedkeuring van de betrokken gemeenten, welke hier niet is gevraagd. De vergunning is geschorst.

Vorig artikel Een betonstop of bouwshift blijft moeilijk in regels te gieten.
Volgend artikel Vlaamse milieunormen voor windmolens gevalideerd bij decreet na arrest van het Hof van Justitie

Documents to download

Nieuwsbrief

Vul hier je gegevens in om je te abonneren op onze nieuwsbrief.
U kunt op elk moment van gedachten veranderen door te klikken op de afmeldlink in de voettekst van elke e-mail die u van ons ontvangt. Wij zullen uw informatie met respect behandelen. U stemt ermee in dat [EasyDNNmailChimp: PortalName] uw informatie mag verwerken in overeenstemming met de voorwaarden.
We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door hieronder te klikken om dit formulier in te dienen, erkent u dat de door u verstrekte informatie wordt overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met hun Privacybeleid en Voorwaarden .
Uitschrijven