Advocatenkantoor Dirk De Keuster

PPS Halle-Dorp Zoersel

 

Het project betreft een Publiek-Private samenwerking voor de opmaak van een visie over de ontwikkeling van de deelgemeente Halle op langere termijn naar aanleiding van de bouw van de gemeentelijke basisschool, de realisatie van gemeenschapsinfrastructuur, aangevuld met private ontwikkeling en het communicatieaspect voor alle betrokkenen voor de deelgemeente Halle.

Het gemeentebestuur wenst op meerdere gemeentelijke sites gefaseerd nieuwe of vernieuwde gemeenschapsinfrastructuur te ontwikkelen vanuit een lange termijn visie. De aanleiding hiervoor is de realisatie van een school. Dit scholenbouwproject zal een grote impact hebben in Halle, maar biedt ook de opportuniteit om de overige gemeenschapsinfrastructuur in Halle centrum en de omgeving onder de loep te nemen.  De bouw van de schoolinfrastructuur is een hefboom ter versterking van het sociaal weefsel.

Dirk De Keuster adviseert de Publieke Partner, namelijk de Gemeente Zoersel.

De Opdracht is toegewezen aan Archiles Architecten, Omgeving Landschapsarchitecten en Groep Van Roey als aannemer. Het project wordt momenteel uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdrachtgever

Gemeente Zoersel
Handelslei 167
2980 Zoersel

Contactpersoon:

Ivo Van den Bulck
Gemeentesecretaris

Waarde opdracht

> 25.000,00 Euro

Periode

2014 - heden

Dienstverlener

Dirk De Keuster