Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Verkoop terrein Hof ter Wilgen Meise

 

De Keuster & Casteleyn Advocaten vof heeft in samenwerking met EA4C vof de Gemeente Meise begeleid voor de verkoop van een terrein voor woningbouw. Het aan te kopen terrein is gelegen langs de Hof Ter Wilderweg (zijstraat van de Godshuisstraat) op 450 m van het centrum van de deelgemeente Wolvertem. Het is gelegen net naast de woon- en zorgcampus van het OCMW Meise. Het terrein heeft een kadastrale oppervlakte van 3.646 m².

Het terrein is gelegen binnen het BPA Den Dries binnen de zone met uitgestelde detaillering.

De opdracht bestond uit volgende deelopdrachten:

  • Onderzoek of het perceel in aanmerking kwam voor ééngezinswoningen om betaalbare woongelegenheden te laten aanbieden aan kandidaat-kopers, die niet in aanmerking komen voor het kopen van een sociale woning of een woning op de privé-markt
  • Opmaken van een gunningsleidraad
  • Opstellen van een reglement inzake voorwaarden, puntensysteem en werkwijze met betrekking tot verkoop van woningen aan de Hof ter Wilderweg
  • Analyse van de ingediende ontwerpen
  • Opmaken van een gedetailleerd gunningsverslag
  • Algemene begeleiding en geven van presentaties

 

Het ontwerp diende te bestaan uit een verkaveling van ééngezinswoningen met bijbehorend wegenisontwerp. Er moest voor deze woningen een richtprijs worden vastgelegd en het engagement gegeven dat deze richtprijs gehandhaafd wordt en haalbaar voor een gemiddeld inkomen.

De Gemeente Meise gaat een lijst van kandidaat-kopers opstellen welke een band hebben met de Gemeente Meise op basis van het opgestelde reglement. De Gemeente Meise zal deze lijst aan de weerhouden inschrijver overhandigen binnen de 5 maanden na toewijzing. De weerhouden inschrijver verbindt zich ertoe om deze kandidaat-kopers te contacteren en hen voorrang te geven bij de verkoop. Nadat de kandidatenlijst volledig is uitgeput kunnen de woningen die nog niet verkocht werden door de weerhouden inschrijver vrij worden toegewezen aan andere kandidaten.

De verkoop van het terrein kende een succes daar er door 9 ontwikkelaars een ontwerp werd ingediend met een biedingsprijs.

De biedingsprijs van het hoogste bod lag meer dan 3 maal hoger dan wat was ingeschreven in de begroting.

Het winnende ontwerp omvat 15 woningen met een menging van gesloten en half-open bebouwing

De gekozen ontwikkelaar kan op basis van de opgegeven verkoopprijzen van de woningen en concepten zich engageren om betaalbare woningen te realiseren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdrachtgever

Gemeente Meise
Tramstraat
meise

Contactpersoon:

Ellen Declerck

Waarde opdracht

7000 Euro

Periode

2015 – 2017

Dienstverlener

Dirk De Keuster en Patrick Vandevelde