Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Grondwettelijk Hof verwijst mobiliteitsvergoeding naar de juridische prullenmand wegens schending van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel

Grondwettelijk Hof verwijst mobiliteitsvergoeding naar de juridische prullenmand wegens schending van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel

Dirk De Keuster
/ Categories: Nieuws

Het Grondwettelijk Hof ziet een ongelijke behandeling tussen werknemers zonder bedrijfswagen wiens loon volledig wordt belast én werknemers die een mobiliteitsvergoeding genieten waardoor een deel van hun loon niet wordt belast: 

Wat betreft de in het eerste onderdeel van het middel vervatte grief, volgens welke zonder redelijke verantwoording een verschil in behandeling wordt ingevoerd tussen de werknemers die de mobiliteitsvergoeding niet genieten en wier loon in zijn geheel is onderworpen aan de fiscale en sociale bijdragen, en de werknemers die een vrij te besteden financiële vergoeding ontvangen die op fiscaal en sociaal vlak bevoorrecht is, volstaat het niet aan te geven dat « als er al sprake is van discriminatie tussen werknemers, deze niet haar oorsprong vindt in dit ontwerp tot instelling van een mobiliteitsvergoeding maar dat die dan het gevolg is van het feit dat er ook werknemers met en werknemers zonder bedrijfswagen zijn en dat aan die realiteit niet kan worden voorbijgegaan » (DOC 54-2838/003, p. 24), daar de mobiliteitsvergoeding wezenlijk afwijkt van het wettelijk stelsel van de bedrijfswagen, aangezien een voordeel in natura, dat naar de aard ervan doelgericht is, wordt vervangen door een voordeel in geld, waarvan de aanwending niet noodzakelijk doelgericht is.

Vorig artikel Algemene gunningsbeginselen bepaald in artikel 4 van de Overheidsopdrachtenwet gelden ook voor overheidsopdrachten beneden de 30.000 euro
Volgend artikel 4/5 meerderheid voor afbraak en heropbouw appartementsgebouw sneuvelt voor het Grondwettelijk Hof in het arrest nr. 30/2020 van 20 februari 2020.

Please login or register to post comments.

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid en medisch recht
  • Strafrecht

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.