Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Katje Lee : wil van het FAVV is niet noodzakelijk de wet

Katje Lee : wil van het FAVV is niet noodzakelijk de wet

Dirk De Keuster
/ Categories: Voedselveiligheid

In de praktijk merken we bij het FAVV vaak een houding waarbij het FAVV van oordeel is dat het voldoende is dat het handelt in het algemeen belang om om het even welke maatregel te kunnen opleggen omdat de wet dit toelaat. Deze houding van het FAVV is jurisich niet correct. Zelfs indien de wet een bepaalde maatregel toelaat, moet het FAVV steeds bij het nemen van de maatregelen van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (zorgvuldigheid, motivering, proportionaliteit) toepassen. Hierbij is het essentieel dat het FAVV een degelijke en onderbouwde risico-analyse opstelt voor de volksgezondheid en rekening houdt met alle argumenten en adviezen. Deze risico-analyse moet terug te vinden zijn in de beslissing en zorgvuldig zijn opgemaakt. Enkel indien deze risico-analyse een bepaalde maatregel verantwoordt, kan deze rechtsgeldig worden genomen. Het komt toe aan de rechter om hierop toezicht uit te oefenen.

Daarnaast hebben we al vastgesteld dat het FAVV rechterlijke beslissingen gewoon naast zich neer legt (zie o.m. R.v.St. nr. 245.230 van 24 juli 2019). Dit is onaanvaardbaar in een rechtsstaat. 

Indien een quarantaine kan in het labo van professor Van Ranst dan is de maatregel tot euthanasie disproportioneel. Het gaat immers niet enkel over een katje maar ook over haar baasje en dat betreft een mens.

Vorig artikel Raad van State verwerpt UDN tegen heropening doe-het-zelf zaken en tuincentra - Overheid beschikt over de meest ruime discretionaire bevoegdheid om de crisis aan te pakken
Volgend artikel Versterking gezocht voor ons team

Please login or register to post comments.

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid en medisch recht
  • Strafrecht

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.