Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

4/5 meerderheid voor afbraak en heropbouw appartementsgebouw sneuvelt voor het Grondwettelijk Hof in het arrest nr. 30/2020 van 20 februari 2020.

Het Grondwettelijk Hof vernietigt het nieuwe artikel 577-7 §1 2° B.W.  zoals ingevoerd door artikel 167, 7°, van de wet van 18 juni 2018  houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing. Dit artikel voorzag in een afwijking van de regel van eenparigheid als de afbraak en de heropbouw van het appartementsgebouw werd ingegeven om redenen van hygiëne of veiligheid, of wegens de buitensporige kostprijs van een aanpassing aan de wettelijke bepalingen in verhouding tot de waarde van het gebouw.

Lees verder

Vlaanderen heroriënteert de subsidies voor de culturele en sociale sector: Wat is het juridisch karakter van een subsidie ?

De Vlaamse cultuursector trok de voorbije maanden de straten op tegen de besparingsplannen van Vlaams minister-president Jan Jambon die ook Vlaams minister van cultuur is. De keuze om te snoeien in vooral de projectsubsidies wordt gecontesteerd. Nadien volgde een gelijksoortige operatie is de sociale sector. In deze bijdrage onderzoeken we het juridisch kader van deze subsidies.

Lees verder
RSS
123578910Laatste

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid en medisch recht
  • Strafrecht

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.