Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Raad van State treedt (voorlopig) niet op tegen Corona-maatregelen.

Raad van State treedt (voorlopig) niet op tegen Corona-maatregelen.

Dirk De Keuster
/ Categories: Nieuws

De Raad van State heeft bij arrest nr. 247.452 van 27 april 2020 de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid ingediend op 21 april 2020 door de NV Andreas Stihl e.a. verworpen.  Deze vordering was ingleid tegen het ministerieel besluit van 17 april 2020 dat de toelating gaf  aan de tuincentra en doe-het-zelf zaken om te heropenen vanaf 18 april 2020 terwijl dit voor vakhandelaren niet is toegelaten. Dit arrest werd reeds becommentarieerd op onze webiste. De Raad van State is van oordeel dat de overheid over een zeer grote discretionaire bevoegdheid beschikt om de corona-crisis te bestrijden.

Met zijn arrest nr. 248.039 van 9 juli 2020 verwerpt de Raad van State de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid die de vzw Internationale Vakbeurs van het Meubel Brussel en de bv Alter Expo tegen artikel 12 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 'houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken' hebben ingesteld.  Deze bepaling laat hen niet toe om (indoor)beurzen met meer dan 400 personen te organiseren. De Raad van State wijst deze vordering af omdat de uiterst dringende noodzakelijkheid niet is aangetoond. Ten aanzien van de activiteiten die op 1 september 2020 zouden kunnen terug opstarten, verwijst de Raad naar het beslissingsmoment op 15 juli 2020. Voor de langere termijn stelt de Raad van State dat niet met zekerheid kan worden uitgesloten dat de dalende trend van besmettingen en overlijdens door het virus, zoals die bij het nemen van het bestreden besluit gold, keert en dat een tweede besmettingsgolf zich manifesteert, zoals ook in het bestreden besluit wordt overwogen. Dit laatste scenario deigt inmiddels werkelijkheid te worden.

Bij arrest nr. 247.939 van 26 juni 2020 wijst de Raad van State de vordering tot schorsing af die ingesteld was tegen het ministerieel besluit van 5 juni 2020 waarbij de sluiting van de speelautomatenhallen bevolen werd. De Raad is van oordeel dat niet voldaan is aan de voorwaarde van de uiterst dringende noodzakelijkheid. Wat meer in het bijzonder het financieel nadeel betreft dat beide verzoekende vennootschappen, die speelautomatenhallen uitbaten, daardoor lijden, stelt de Raad van State vast dat in de bestreden handeling bepaald wordt dat die inrichtingen tot en met 30 juni gesloten zijn en dat de raadsman van de verzoekende partijen op de terechtzitting van 23 juni uitgelegd heeft dat zijn cliëntes tot nog toe “standhouden”.

Bij arrest nr. 247.689 van 1 juni 2020 verwerpt de Raad van State de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid die aandeelhouders instelden tegen de bepaling in het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 die voorziet in bijzondere bepalingen inzake het verloop en de organisatie van (buitengewone) algemene aandeelhoudersvergaderingen van vennootschappen. De Raad van State is van oordeel dat niet is voldaan aan de schorsingsvoorwaarde van het voorhanden zijn van een uiterst dringende noodzakelijkheid. Het beroep wordt afgewezen omdat de verzoekende partijen niet voldoende diligent optraden. De Raad van State oordeelde dat zij hebben getalmd om de schorsingsvordering in te stellen wat niet verzoenbaar is met de vereiste van de uiterst dringende noodzakelijkheid. Evenmin tonen de verzoekende partijen met concrete elementen aan dat de door hen aangevoerde schadelijke gevolgen een dermate urgentie vertonen dat er sprake is van spoed.

Bij arrest nr. 247.620 van 26 mei 2020 verwerpt de Raad van State de vordering tot schorsing die bezitters van een tweede verblijf instelden tegen het ministerieel besluit dat hen verbood zich naar dit tweede verblijf te verplaatsen en er te verblijven. Vastgesteld werd dat het verbod intussen ongedaan is gemaakt.

Vorig artikel Nieuwe Wielerpiste in Heusden-Zolder voorgesteld
Volgend artikel Het recht kent een duidelijke aanspreekpunt bij crisissen in de persoon van de federale minister van binnenlandse Zaken.

Nieuwsbrief

Vul hier je gegevens in om je te abonneren op onze nieuwsbrief.
U kunt op elk moment van gedachten veranderen door te klikken op de afmeldlink in de voettekst van elke e-mail die u van ons ontvangt. Wij zullen uw informatie met respect behandelen. U stemt ermee in dat [EasyDNNmailChimp: PortalName] uw informatie mag verwerken in overeenstemming met de voorwaarden.
We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door hieronder te klikken om dit formulier in te dienen, erkent u dat de door u verstrekte informatie wordt overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met hun Privacybeleid en Voorwaarden .
Uitschrijven