Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Grondwettelijk Hof handhaaft Gemeentewegendecreet

De bepalingen inzake de aanleg, verplaatsing en wijziging van gemeentewegen in het Gemeentewegendecreet werden bij verzoekschrift dd. 12 november 2019 aangevochten bij het Grondwettelijk Hof. Deze laatste besloot dd. 6 februari 2020 (arrest 21/2020) om de vordering tot schorsing te verwerpen omdat niet voldaan was aan de vereiste van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel. De vordering tot gedeeltelijke vernietiging werd recent behandeld door het Hof in arrest 130/2021 van 7 oktober 2021 samen met een beroep tot vernietiging door een andere verzoeker ingesteld dd. 11 februari 2020. Op één uitzondering na, worden de vorderingen allemaal verworpen.

Lees verder

Ontwerp decreet DBFM-scholen goedgekeurd door de Vlaamse Regering

De vlaamse regering meldde op 1 oktober 2021 dat definitieve goedkeuring is verleend aan het ontwerpdecreet over de bouw van scholen via de DBFM-formule. Het zou om een bijkomende investeringsgolf van ongeveer 1 miljard euro gaan waarbij “3 programma’s van gelijkaardige omvang” in de markt gezet worden. Uiteindelijk zou driemaal een private partner een overheidsopdracht gegund krijgen voor het ontwerp (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en het onderhoud (Maintenance) van schoolinfrastructuur.

Lees verder

Vlaams subsidieregister

Op 24 september 2021 keurde de Vlaamse Regering het ontwerpdecreet goed over de oprichting van het Vlaamse subsidieregister. Het is de bedoeling, aldus de memorie van toelichting dat alle subsidiestromen aan rechtspersonen en feitelijke verenigingen in een centraal en publiek toegankelijk register worden opgenomen. Dit moet transparantie scheppen en dubbele subsidiëring helpen vermijden. Subsidies aan natuurlijke personen worden niet opgenomen in dit voorziene register.

Lees verder
RSS
1345678910Laatste

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.