Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Vergunning windmolenpark ‘Boneffe’ geschorst door Raad van State

In een arrest nr. 248.147 van 14 augustus 2020 schorst de Raad van State bij uiterst dringende noodzakelijkheid de tenuitvoerlegging van de vergunning voor het windmolenpark ‘Boneffe’ in Haspengouw (Provincie Namen). De Raad oordeelt dat wanneer wijzigingswerken aan het wegennet meer dan 12 maanden duren, zoals bij dit project het geval is, een voorafgaande goedkeuring van de betrokken gemeenten dient gevraagd. Dit was hier echter niet gebeurd.

Lees verder

Het verslag van een deskundige moet afdoende worden gemotiveerd in een gunningsverslag

Op 31 juli 2020 heeft de Raad van State bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing bevolen van de beslissing van de Stad Oostende om een casino-vergunning te verlenen aan de NV Infiniti Gaming Knokke (RvS nr. 248.100). De Raad oordeelde dat een summiere weergave van een deskundigenverslag in een gunningverslag onvoldoende is om te voldoen aan de motiveringsplicht die op de overheid rust.

Lees verder
RSS
First567810121314Laatste

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.