Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Nieuw stadhuis in Beringen officieel geopend op 8 oktober 2021

We zijn trots dat we aan dit project mochten meewerken. Het betreft een mooie integratie met enerzijds het behoud van een deel van het Sint-Jozefscollege en anderzijds een nieuwbouw. De herinrichting van de oude kapel tot nieuwe gemeenteraads- en trouwzaal is de blikvanger binnen het gebouw. Het geheel werd ook stedenbouwkundig geïntegreerd in de herontwikkeling van de ganse grote markt met de realisatie van nieuwe woonentiteiten (markant gebouw, appartementen en assistentiewoningen) rond een nieuw groen plein. Hierbij werd ook de bestaande bibliotheek mee geïntegreerd. 

Lees verder

Attentieplicht inzake ruimtelijke ordening aangevochten bij het Grondwettelijk Hof

De attentieplicht die door de decreetgever werd ingevoerd voor o.m. de procedures voor de Raad van Vergunningsbetwistingen, wordt door de Orde van Vlaamse Balies aangevochten bij het Grondwettelijk Hof. Deze verplichting belemmert de rechtsgang volgende de OVB. Ook particulieren (rolnummer 7638) en vzw Red De Voorkempen (rolnummer 7644) hebben al een annulatieberoep ingediend.

Lees verder

Labonorm definitief op de schop ?

In het arrest nr. 251.302 van 26 juli 2021 (UDN - NV Iskraemeco/CV Fluvius System Operator) oordeelde de Raad van State dat een middel welke kritiek formuleerde op de aanbestedingsdocumentatie niet ontvankelijk was omdat de verzoeker pas deze kritiek formuleert nadat hij naast de opdracht grijpt.

Dit arrest is voor andere aspecten ook interessant. De Raad bevestigde dat in een mededingingsprocedure met onderhandelingen de aanbestedende overheid over een grote vrijheid beschikt om met de inschrijvers te onderhandelen én om de procedure van onderhandelen in te richten en te doorlopen. Het is niet verplicht om een prijsonderhandeling te voeren indien het bestek hiertoe enkel in de mogelijkheid voorziet maar niet in de verplichting. De Raad bevestigt ook dat de minicompetitie in het kader van een raamovereenkomst niet onwettig is.

Lees verder
RSS
245678910Laatste

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.