Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Vlaams subsidieregister

Op 24 september 2021 keurde de Vlaamse Regering het ontwerpdecreet goed over de oprichting van het Vlaamse subsidieregister. Het is de bedoeling, aldus de memorie van toelichting dat alle subsidiestromen aan rechtspersonen en feitelijke verenigingen in een centraal en publiek toegankelijk register worden opgenomen. Dit moet transparantie scheppen en dubbele subsidiëring helpen vermijden. Subsidies aan natuurlijke personen worden niet opgenomen in dit voorziene register.

Lees verder

Nieuw stadhuis in Beringen officieel geopend op 8 oktober 2021

We zijn trots dat we aan dit project mochten meewerken. Het betreft een mooie integratie met enerzijds het behoud van een deel van het Sint-Jozefscollege en anderzijds een nieuwbouw. De herinrichting van de oude kapel tot nieuwe gemeenteraads- en trouwzaal is de blikvanger binnen het gebouw. Het geheel werd ook stedenbouwkundig geïntegreerd in de herontwikkeling van de ganse grote markt met de realisatie van nieuwe woonentiteiten (markant gebouw, appartementen en assistentiewoningen) rond een nieuw groen plein. Hierbij werd ook de bestaande bibliotheek mee geïntegreerd. 

Lees verder

Attentieplicht inzake ruimtelijke ordening aangevochten bij het Grondwettelijk Hof

De attentieplicht die door de decreetgever werd ingevoerd voor o.m. de procedures voor de Raad van Vergunningsbetwistingen, wordt door de Orde van Vlaamse Balies aangevochten bij het Grondwettelijk Hof. Deze verplichting belemmert de rechtsgang volgende de OVB. Ook particulieren (rolnummer 7638) en vzw Red De Voorkempen (rolnummer 7644) hebben al een annulatieberoep ingediend.

Lees verder
RSS
135678910Laatste

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.