Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

update corona : nieuw ministerieel besluit, overmacht en onvoorzienbare omstandigheden

Er werd op 8 oktober 2020 een nieuw ministerieel besluit gepubliceerd waarin de strengere corona-maatregelen zijn opgenomen.  Het covid-19 virus bemoeilijkt vaak de uitvoering van voorheen gesloten overeenkomsten. Of er sprake is van overmacht bij niet uitvoering, moet echter van geval tot geval beoordeeld worden. Voor wat betreft de toepassing van de onvoorzienbare omstandigheden bij overheidsopdrachten is er een wetsvoorstel om de toepassing te beperken.

Lees verder

Raad van State oordeelt: voetbalzone Club Brugge in GRUP te groot

De Raad van State heeft bij een arrest van 6 oktober 2020 (nr. 248.469) uitspraak gedaan over het beroep tot nietigverklaring met betrekking tot de voor Club Brugge bedoelde nieuwe voetbalzone langs de Blankenbergse Steenweg. Het GRUP werd vernietigd omdat de ruimtelijke impact van de parking onzorgvuldig werd onderzocht.

Lees verder
RSS
123578910Laatste

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.