Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Verplicht vaccin niet strijdig met de mensenrechten

In een persmededeling op 8 april 2021 geeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens toelichting bij een nieuw geveld arrest dat in deze tijden van coronavaccins op interesse kan rekenen. In de zaak Vavřička and Others v. the Czech Republic (nr.47621/13 ea) komt de spanning aan bod tussen een door de staat verplichte vaccinatie van jonge kinderen tegen gekende ziektes zoals rubella of de mazelen en (in het bijzonder) het recht op het privéleven zoals vervat in art. 8 van het evrm. Het arrest werd geveld in grote kamer. Er werd geen schending vastgesteld. Deze zaken werden opgestart in de periode 2013-2015.

Lees verder

Raad van State herhaalt : prijsonderzoek verplicht bij overheidsopdrachten en neerslag moet terug te vinden zijn in het gunningsverslag

In een zaak van NV Taxi Hendriks Antwerpen tegen het Vlaamse Gewest, vordert eerstgenoemde voor de Raad van State de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN) van de (tenuitvoerlegging van de beslissingen tot) gunning van 4 percelen inzake personenvervoer ten behoeve van DAB Loodswezen (Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust). De Raad schorst deze beslissingen in het arrest nr. 249.703 van 2 februari 2021 aanhalende dat de overheid na prijsonderzoek haar oordeel niet toelicht en dit ondanks erg grote prijsverschillen.

Lees verder

Amsterdam wil de bouw van 9 scholen in een keer gunnen met innovatiepartnerschap

De gemeente Amsterdam wil de nieuwbouw van 9 scholen laten gebeuren via een innovatiepartnerschap (IPS). De scholen dienen te liggen op Strandeiland, een van meerdere kunstmatige eilanden in het Ijmeer. Momenteel zit voornoemd project in een vroege fase. Een online marktconsultatie over het IPS scholen is gepland op 9 april 2021. De voorziene tijdlijn voor de bouw van alle scholen is 2025-2040. De eerste woningen op het eiland zijn gepland voor oplevering in 2025. Men streeft ernaar het eiland uitstootvrij en energieleverend te maken.

Lees verder

Stikstof-arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan verregaande gevolgen hebben

De binnenlandse pers bericht de laatste dagen regelmatig over het “Vlaamse stikstofarrest”. Zo kopt de Standaard op 26 februari 2021 “Rechter schiet Vlaams stikstofbeleid aan flarden”. De Tijd houdt het op “Rechtbank dwingt Vlaamse regering tot strenger stikstofbeleid”. De Vlaamse minister van Omgeving Demir wordt geciteerd in het Belang van Limburg: “Arrest megastal Kortessem bewijst nood aan nieuwe stikstofregeling”; nog voor de zomer zou er met inspraak van de bevolking een nieuw plan komen.

Lees verder
RSS
123578910Laatste

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.