Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Cassatie bevestigt : gunning overheidscontract of -opdracht met miskenning van de vrije mededinging maakt tot stand gekomen overeenkomst absoluut nietig

Een recent gepubliceerd Cassatie-arrest dd. 22 januari 2021 met mogelijks verstrekkende gevolgen voor de gunning van overheidsopdrachten grijpt de aandacht. Het arrest C.19.0303.N – Proximus nv versus Interkabel Vlaanderen cvba stelt dat de appelrechters hun beslissing (Antwerpen 18 december 2017) om de in het geding zijnde concessieovereenkomst voor diensten niet te vernietigen niet naar recht verantwoorden en dit wegens de afwezigheid van zowel een nuttige marktbevraging als van een dwingende reden van algemeen belang die zich tegen vernietiging zou verzetten. De overeenkomsten met miskenning van de mededinging waaronder het overheidsopdrachtenrecht zijn niet langer onaantastbaar.

Lees verder

DBFM-formule minder populair in Nederland

In de loop van de maand januari 2021 meldde de Nederlandse website www.pianoo.nl gespecialiseerd in overheidsopdrachten dat het aantal DBFM-projecten in Nederland afneemt. De aanbestedende overheden vinden deze formule vaak te duur. Bovendien verhindert DBFM niet steeds vertragingen in de uitvoering. Pianoo.nl verwijst naar hiervoor naar een artikel in het Financieele Dagblad.

Lees verder

Vlaamse Codex Wonen vanaf 1 januari 2021

De Vlaamse regering heeft dit jaar ingezet op de codificatie van haar woonbeleid, volgens eigen zeggen met inzet op structuur en leesbaarheid en zonder inhoudelijke wijzigingen. De Vlaamse Wooncode biedt in artikel 112 de mogelijkheid aan de Vlaamse Regering om de bepalingen van de wooncode te codificeren samen met die van een aantal andere wetten en decreten met betrekking tot woonbeleid. De codificatiebeweging is sinds kort afgerond en de inwerkingtreding van de nieuwe Vlaamse Codex Wonen is voorzien voor 1 januari 2021.

Lees verder
RSS
123468910Laatste

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.