Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Raad van State vernietigt besluit FAVV over Antwerps slachthuis na verzoek G.A.I.A.

De Raad van State vernietigt in haar arrest van 29 oktober 2020 (nr. 248.793) het besluit van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) van 30 augustus 2017 houdende het voorwaardelijk erkennen van een slachthuis van het Islamitisch Offerfeest Antwerpen. Het beroep tot nietigverklaring werd ingesteld door de vzw Global Action in the Interest of Animals beter bekend als G.A.I.A.

Lees verder

corona-update : coronamaatregelen erediensten onevenredig met doel, zo oordeelt Raad van State

In een arrest van 8 december 2020 (nr. 249.177) heeft de Raad van State een oordeel geveld over de coronamaatregelen van de overheid inzake de uitoefening van eredienst. In deze zaak voor de Raad vorderden de verzoekende partijen bij uiterst dringende noodzakelijk (‘udn’) een wijziging van de coronamaatregelen met betrekking tot de erediensten. De Raad van State beveelt in haar arrest bij wijze van voorlopige maatregel aan de Belgische Staat om het ministerieel besluit van 28 oktober te wijzen. Het arrest is uniek omdat de Raad van State de coronamaatregelen van de federale overheid een halt toeroept. Dit is zeer uitzonderlijk.

Lees verder
RSS
First2345791011Laatste

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.