Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Corona update : nieuw ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID–19 te beperken

Naar aanleiding van de stijgende aantallen besmettingen met het covid-19 virus werd een nieuw ministerieel besluit uitgevaardigd dat onder meer de sluiting van de restaurants én cafés oplegt en de avondklok tussen 00.00 en 5 uur invoert. Het bestaande ministerieel besluit van 30 juni 2020 wordt opgeheven. Het werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van  18 oktober 2020. 

Lees verder

Schaf uitzondering op de wetgeving overheidsopdrachten voor kant en klare programma's ten voordele van de VRT, af.

Een audit-rapport van Audit Vlaanderen was kritisch voor de VRT. Zo werden er inbreuken op de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten vastgesteld. De VRT is echter voor een belangrijk deel vrij gesteld van de toepassing op de wetgeving overheidsopdrachten, namelijk voor de aankoop, ontwikkeling, productie of coproductie van gebruiksklaar programmamateriaal bestemd voor uitzending. Op die manier ontwijken de dure exclusiviteitscontracten met productiehuizen de controle van de wetgeving overheidsopdrachten. Deze uitzondering zorgt voor een belangrijke ontsnappingsroute die voor niets nodig is én de deur voor misbruik open zet. De wetgeving overheidsopdrachten biedt voldoende flexibiliteit om ook gebruiksklaar programmamateriaal conform de wetgeving toe te wijzen zonder dat hiervoor aan kwaliteit en concurrentiepositie moet ingeboet worden. Op die manier is er transparantie voor alle contracten.

Lees verder

Eerste keer schorsing covid-19 maatregel door Raad van State

Op 1 oktober 2020 werd een elektronisch verzoekschrift ingediend bij de Raad van State tot enerzijds de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van het prostitutieverbod in de stad Brussel. De Raad van State heeft bij een arrest van 9 oktober 2020 (nr. 248.541) de betreffende verordening van de Burgemeester van Brussel geschorst.

Lees verder

update corona : nieuw ministerieel besluit, overmacht en onvoorzienbare omstandigheden

Er werd op 8 oktober 2020 een nieuw ministerieel besluit gepubliceerd waarin de strengere corona-maatregelen zijn opgenomen.  Het covid-19 virus bemoeilijkt vaak de uitvoering van voorheen gesloten overeenkomsten. Of er sprake is van overmacht bij niet uitvoering, moet echter van geval tot geval beoordeeld worden. Voor wat betreft de toepassing van de onvoorzienbare omstandigheden bij overheidsopdrachten is er een wetsvoorstel om de toepassing te beperken.

Lees verder
RSS
First45679111213Laatste

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.