Advocatenkantoor Dirk De Keuster

Actualiteit

Raad van State schorst vergunning voor pop-up bar

De Raad van State schorst met zijn arrest nr. 254.297 van 27 juli 2022 de tenuitvoerlegging van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Merchtem van 24 maart 2022 waarbij toelating wordt gegeven om tot 3 september 2022 op een landbouwterrein de pop-up bar ‘Zanzibar’ te organiseren,

Lees verder

Grondwettelijk Hof buist de Vlaamse Overheid met betrekking tot de eindtermen in het secundair onderwijs.

In het arrest nr. 82/2022 van 16 juni 2022 vernietigt het Grondwettelijk Hof de bijlagen 1 tot 7 van het decreet van 12 februari 2021, die de nieuweeindtermen bevatten, alsook de artikelen 2, 3 en 4 van dat decreet, die er onlosmakelijk mee zijn verbonden. Volgens het  Grondwettelijk Hof zijn die eindtermen dermate omvangrijk en gedetailleerd, dat zij kenmerken vertonen van een volledig onderwijsprogramma, waardoor zij een fundamentele belemmering kunnen vormen voor de verwezenlijking van het eigen pedagogisch project van scholen. De bestreden eindtermen schenden artikel 24, § 1, van de Grondwet, dat de inrichtende machten van onderwijs het recht waarborgt om een eigen pedagogisch project te bepalen en de realisatie ervan na te streven. Het Hof handhaaft evenwel de gevolgen van de vernietigde bepalingen tot en met het schooljaar 2024-2025. Eerder had het Grondwettelijk Hof wel de vordering tot schorsing verworpen in het arrest 113/2021 van 22 juli 2021.

Lees verder

Raad van State schorst verplaatsingsbevel nutsvoorzieningen

De Raad van State schorst met zijn arrest nr. 235.747  van 13 mei 2022 de tenuitvoerlegging van de bevelen die De Werkvennootschap op 13 december 2021 aan de nv Proximus en de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW of Farys) heeft gegeven om hun nutsleidingen te verplaatsen, in het kader van de werken tot ombouw van de R4 West en Oost tot primaire wegen, tegen 1 januari 2023. De Raad van State is van oordeel dat de opgelegde verplaatsingstermijn op het eerste gezicht niet met de nodige zorgvuldigheid is bepaald, en niet redelijk is.

Lees verder
RSS
1345678910Laatste

Oplossingsgericht in:

  • Overheidsopdrachten en PPS
  • Bouw (ruimtelijke ordening, onteigening, aanneming)
  • Voedselveiligheid

Duidelijke en doelgerichte aanpak in een heldere taal.

Advies, onderhandeling, bemiddeling en - indien nodig - procedure.